PRISER I 2019

 Fantastiske fjellveien
 
Ukene     4-6; kr 2350.- lavprisuker 
Ukene   7-42; kr 2850.- vanlige uker
Ukene 43-46; kr 2350.- lavprisuker 
Ukene 47-50; kr 3100.- juleuker 
 
Prisen  inkluderer overnatting med sengetøy, mat, undervisning og aktiviteter ledet av lærerne.
 
Det er samme pris for elev og ledsager for oppholdet mandag til fredag.  
Uka etter påske og pinse er oppholdet  tirsdag til lørdag.  
 
Bruker dere turbuss hit kan sjåføren få overnatting og frokost for kr 750.-