HVEM ER VI.

Fjellheimen Leirskole eies av Engerdal kommune.

Leirskolen drives med tilskudd fra staten.  

Vi har vært i sammenhengende drift siden 1970.  

Fjellheimen Leirskole er åpen for elever fra hele landet.

 

Et opphold  varer fra mandag til fredag . 

Vi kan ta imot 28 (30) personer pr. leirskoleuke.

 

Fjellheimen Leirskole har en stabil personalgruppe med lang erfaring

og solid kompetanse på ulike områder innen  undervisning i

friluftsliv, hester - smådyr, kosthold og  dietter. 

HVOR ER VI ?

Leirskolen ligger i Engerdal kommune i Hedmark fylke,

i vakre omgivelser inntil Femundselva.  

Engerdal er ei fjellbygd med store skogs- og fjellområder.

 

Kommunen har et stort antall vann og sjøer, med Femunden som den største.

Fjellheimen Leirskole benytter seg av all denne vakre naturen.

 

Et stort nett av fjell-og skogsbilveier gjør at naturen er tilgjengelig for alle.

Avstanden fra Oslo er i underkant av 30 mil - det samme fra Trondheim.

HVA STÅR VI FOR !

- Vi har som mål å gi hver enkelt elev en uke med nye opplevelser.

- Glede av å være ute i naturen på ulike måter.

- Mestre nye ferdigheter.

- Treffe nye venner og skape godt vennskap.

- Tilrettelegge for alle funksjonsnivå.

 

Det er mulighet for å ha leirskolen for seg selv i uker med mindre besøk.

Da kan vi tilpasse aktiviteter og tilbud spesielt for dere.

 

Engerdal kommune har mange plasser som er universelt utformet

og meget godt tilpasset alle funksjonhemninger.