VÅRT VIKTIGSTE UNDERVISNIGSMIDDEL.

 
 
Engerdalsnaturen er vårt viktigste undervisningsmiddel,
og her har vi store ressurser å øse av. 
Kommunen er stor i utstrekning, og vi finner alt fra gammel
urskog til nakent fjell-landskap i over 1000m. høyde.
 
 
 
To nasjonalparker finnes her i tillegg til  
flere vernede våtmarksområder. 
 
 
 
Nord i kommunen har vi landets sørligste  
bosettning av reindriftssamer. 
 
Femunden er vel kjent for de fleste,  
men vi har i tillegg store mengder fiskevann og sjøer.
 
 
Vi har store områder med flatt og mosedekket skogsterreng,
brattere lende både i skog og på fjellet og
områder med småkupert terreng.  
 
Dette gjør det mulig å tilpasse turene -  
både sommer og vinter - 
 til ulike ønsker og ferdigheter. 
 
 
Det store nettet av fjell og skogsbilveier  
gjør at vi lett har tilgang til skog, fjell, vann og sjøer.
 
 
Hvordan vi bruker naturen vil dere kunne lese mer
detaljert om under Program / Årstider.