SKJEMA

 
Alle som kommer til Fjellheimen Leirskole får tilsendt  skjema
som må fylles ut og returneres i god tid før oppholdet.
 
På grunnlag av informasjon i skjema for funksjonsnivå tilpasser vi
aktiviterer og undervisning til grupper eller hver enkelt elev.
 
Kjøkkenet tilpasser måltidene til dietter og forskjellige typer kosthold.
 
Vi har tillatelse til å innhente personopplysninger,
men all elevinformasjon blir makulert etter oppholdet.
 
Derfor får alle de samme spørsmålene i forkant av hvert opphold.