Uke 13-19

Kos i Gapahukenskutersledeisfiskeslapper av på renskinnetaking ved Ragnarokk