Uke 24-19

sykkel 1sykkel2sykkel3tråkkebåtenringspillkanoHøltjønnakano2Høtjønna2fiskkano 4garnfiske