Uke 30-19

hest og vognhest og rytterklar for båtbadeliv