Uke 36-19

el sykkel med rullstolrampeturpause i lyngenhurra på toppenkloppsti i myrafuglekasseprosjektmulti mot land